Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
16 đã xem
trong Giáo dục - Đào tạo bởi 0 0
Chia các từ sau thành 2 nhóm : Từ ghép, từ láy.

Đọa đầy, gìn giữ, lạnh lùng, ngỡ ngàng, ngẩn ngơ, da diết, rạng rỡ, tư lự, máu mủ, phập phồng, lảm nhảm, lãi lờ, thấm thoát, che chắn.

Câu trả lời của bạn

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
...