Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa

Tường của admin

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng bài lên tường.
...