Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
33 đã xem
bởi (140 điểm) 0 2

2 Trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

C69: 1 tháng soạn: c69 gửi 900 giá 69k

C69: 3 tháng soạn: dk c69 3t gửi 900 giá 69x3x0.83=171k tiết kiệm đc 17%

C69: 6 tháng soạn: dk c69 6t gửi 900 giá 345k (nghĩa là đăng ký 5 tháng được tặng 1 tháng)

C69: 12 tháng soạn: dk c69 12t gửi 900 giá 690k (nghĩa là đăng ký 10 tháng được tặng 2 tháng)

0 k thích
bởi
hiện lại bởi
0
Gói c69, các bạn được:

- Miễn phí: 1500 phút gọi nội mạng Vina

- Miễn phí: 30 phút gọi ngoại mạng

- Miễn phí: 30 sms
...