Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
13 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Đơn giản tại vì trên biển báo có phủ 1 lớp sơn dạ quang. Vì thế khi có ánh sáng chiếu trực tiếp vào thì sẽ cãm thấy biển báo phát sáng.
...