Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
23 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0

Điều khoản sử dụng – Quyên riêng tư – Tác giả

Chào mừng bạn đã sử dụng dịch vụ trên website QandAweb.com!

QandAweb.com tập hợp các câu hỏi và câu trả lời cho các chủ đề phát sinh trong cuộc sống hay công việc hàng ngày. Người dùng có thể hợp tác cách chỉnh sửa câu hỏi và gợi ý chỉnh sửa câu trả lời của người dùng khác. QandAweb.com còn giúp các câu trả lời ngắn gọn được đầy đủ, và chính xác hơn. Qua các bài viết nói lên kinh nghiệm thường gặp của bản thân người trả lời.

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Website và các thông tin được đăng tải trên website đều thuộc sở hữu của QandAweb.com.

Không được sao chép hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc QandAweb.com khi chưa được phép.

KẾT NỐI VÀO/RA TỪ WEBSITE

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng QandAweb.com không là chủ quản của các website đó. QandAweb.com sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. QandAweb.com cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

TÍNH RIÊNG TƯ

QandAweb.com đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi bạn truy cập sử dụng website tức là đồng ý các điều khoản bên dưới:

Bạn được toàn quyền tự do trao đổi thông tin bằng tài khoản hoặc nặc danh trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Tài khoản nặc danh sẽ bị giới hạn trao đổi thông tin.

Cấm các hành vi phỉ bám, lăng mạ các thành viên khác.

Cấm các hành vi lừa đảo, uy hiếp, tống tiền.

Cấm các hành vi liên quan đến phổ biến vủ khí, chất ma túy.

Website và các thông tin được đăng tải trên website đều thuộc sở hữu của QandAweb.com.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn miễn phí và có thể tạm dừng dịch vụ bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có toàn quyền nhận tài trợ, đặt quảng cáo trên website để duy trì kinh phí hoạt động.

Những thông tin vi phạm sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ; QandAweb.com không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên.

...