Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
11 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
cân điện tử có nhiề loại. mình có xài loại gam. chỉ cần mở nguồn lên và đặt đồ cần cân lên và xem kq.

nếu cân có thêm chén thì bấm nút nguồn cái nữa đề cân trừ hao phần chén đựng ra
...