Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
18 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
- Sóng biển được tạo ra từ gió

- Đôi lúc cũng do địa chấn, gọi là sóng thần
...