Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
9 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Hư thì sửa, muốn kết nối có thể sử dụng dây 3.5mm 2 đầu jack. mà dây này ngoài chợ có bạn khoảng 15-20k/dây. có thể sử dụng tạm thời được.
...