Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
13 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Chạy về phía tay phải nhé. ngược chiều kim đồng hồ.
...