Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
12 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Trên iphone và ipad bạn có thể dùng Scanner Pro, giá chỉ khoảng vài đô, nhưng chất lượng thì khỏi chê.
...