Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
15 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
File scan thường có đuôi là JPG, hoặc PDF. Này do bạn muốn xuất ra định dạng gì mà thôi.
...