Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
15 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Giao động khoảng 500đ/kg - 1000đ/kg

Mình mua thì có 600đ/kg thui
...