Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
13 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Để bé khoảng 4-6 tháng hả chích ngừa.

Tại những mũi 5 trong 1 nó hành lắm.

Có điều kiện nên chích dịch vụ. nó ít hành
...