Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
15 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Là một dạng bảo mật tránh các chương trình auto spam, hack. Thường dùng để xác nhận đăng ký, xác nhận đăng nhập. Bình thường chỉ cần check vào là đc. Đôi lúc phải xác nhận bằng cách trả lời thông qua hình ảnh.

Để đăng ký bạn có thể  dùng https://www.google.com/recaptcha/admin
...