Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
12 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Bạn chấm tay vào nước rồi muối.

Sau đó, chà xát lên vết muỗi cắn.

Bạn sẽ giãm ngứa.
...