Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
11 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0
Đúng rồi. Protein chính là đạm, thông thường đó là hỉ số đạm tối thiểu.
...