Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
13 đã xem
bởi 0 1
Khi xem lại camera mình thường chọn chế độ xem nhanh. x2,x4,...nghĩa là sao thế?

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (740 điểm)
đã sửa bởi
0
Như ta đã biết 1 phút = 60 giây. Khi

+ x2 thì 1 phút thực tế camera sẽ phát 2 phút

+ x4 thì 1 phút thực tế camera sẽ phát 4 phút

+ x8 thì 1 phút thực tế camera sẽ phát 8 phút

+ x16 thì 1 phút thực tế camera sẽ phát 16 phút

+ x32 thì 1 phút thực tế camera sẽ phát 32 phút
...