Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
19 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

Bạn thêm đoạn bên dưới vào .htaccess

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteCond %{SERVER_PORT} 80

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

...