Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
17 đã xem
bởi
chọn từ khóa lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
 
Hay nhất
0

Bạn chỉ cần tạo file tên robots.txt rồi úp lên thư mục gốc của tên miền.

File robots.txt có dạng

User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin/

Trong đó:

+ Allow: / - nghĩa là: cho phép quét toàn bộ website

+  Disallow: nghĩa là: cấm bots quét thư mục, url chỉ định.

...