Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
18 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

Spam từ khóa là khi bạn sử dụng các từ khóa trong bài viết một cách không tự nhiên. Ví dụ như:

+ Từ khóa quá dày

+ Lặp lại từ khóa liên tục

+ Từ khóa không liên quan đến bài viết…

Khi đó Google sẽ xem đó là spam, và đánh giá thấp thứ hạng website có nhiều bài viết như vậy.

...