Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
+1 thích
23 đã xem
bởi (140 điểm) 1 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0
SEO Local là quá trình tối ưu hóa website dựa trên các từ khóa liên quan đến một vùng địa phương, vùng nào đón cụ thể.

Mục đích tăng khả năng nhận diện đối với sự hiện diện của thương hiệu trên Internet khi tìm kiếm thông tin về địa phương đó.
...