Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
13 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
 
Hay nhất
0

Khi bạn nhập một từ khóa liên quan đến địa phương, một hoặc một vài địa điểm.

Kết quả sẽ hiện lên khung chỉ dẫn như Google Map.

Khung chỉ dẫn xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm đó được gọi là Google Snack Pack.

Diện tích của khung này tương đối lớn và nổi bật.

trong hình nằm vị trí bên phải.

...