Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
+1 thích
20 đã xem
bởi (140 điểm) 1 1

1 Câu trả lời

+1 thích
bởi (140 điểm)
1
Để tối ưu Google Place, bạn nên khai báo chính xác các thông tin về doanh nghiệp.

Đặc biệt chú ý tới phần tên doanh nghiệp của bạn.

Không những Google Place nhận diện doanh nghiệp tốt hơn mà bạn còn có thể nâng cao uy tín của thương hiệu.

Tránh các trường hợp spam nhiều địa điểm. Có nhiều trường hợp bị ban thực tế và chặn số điện thoại.
...