Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
14 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0
1. Làm ống thoát nước có hình chữ Z để nước khi sã nước 1 phần còn giữ lại trong ống.

2. Phía ống thoát nước bạn phải làm kính.
...