Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
17 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

SOS là một đoạn mã cầu cứu khi cấp thiết, có thể nguy hiểm đến tính mạng, hoặc cần sự giúp đỡ. Khi bạn cần sự giúp đở bạn có thể sử dụng chử S.O.S.

Bạn có thể sử dụng âm thanh tại link này

...