Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
34 đã xem
trong Nước - Môi trường bởi (140 điểm)
chọn lại thể loại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

Nile là con sông dài bậc nhất thế giới, xếp số một ở châu Phi về độ dài hơn 6.800 km

...