Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
21 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0
Sông Congo (sông Zaire) ở châu Phi là dòng sông sâu nhất trên thế giới hiện nay với độ sâu xấp xỉ 220 m.

Xếp thứ 2 thế giới về độ sâu là sông Trường Giang ở Trung Quốc với độ sâu khoảng 200 m.
...