Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
13 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0

Nước tinh khiết không dẫn điện nhé.

Mà do có tính hòa tan tốt nên nước hay có tạp chất.

Thường là các muối tạo ra các ion tự do trong dung dịch nước cho phép dòng điện chạy qua (dẫn điện).

...