Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
6 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Tại vì tiền có thể chia nhỏ giá trị ra, dễ vận chuyển, lưu trữ.

Còn vàng bạc thì không có những ưu điểm đó.
...