Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
14 đã xem
bởi 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi
0
Theo Thiên Chúa thì ngày sau ngày thứ 7 gọi là Chúa Nhật, Ngày ngày mọi vậy được nghĩ ngơi. Gọi quen dần thành Chủ Nhật.
...