Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
24 đã xem
bởi (140 điểm)
chọn từ khóa lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

Màu của cầu vòng đây nhé

bởi
đỏ: #FF0000
cam: #FF7F00
vàng: #FFFF00
lục: #009F6B
lam: #0000FF
chàm: #4B0082
tím:#800080
...