Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
27 đã xem
trong CNTT - Viễn thông bởi (1.9k điểm)
chọn lại thể loại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (1.9k điểm)
0

Bạn vào đây để cài đặt lại nhé https://www.facebook.com/settings?tab=language chổ mục đầu tiên chọn tiếng việt

...