Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
22 đã xem
trong CNTT - Viễn thông bởi (140 điểm)
chọn lại thể loại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (1.9k điểm)
0

Một tên miền (domain name) giống như một địa chỉ nhà.

Khi bạn tạo một trang web, bạn đặt tên miền để trỏ đến máy chủ lưu trữ tên miền.

Khi truy cập trang web của bạn thì khách nhập tên miền và nó sẽ đưa họ đến đó.

Nếu không có tên miền, khách truy cập sẽ phải nhập địa chỉ IP (ví dụ 100.90.80.70) (địa chỉ ip khó nhớ, và mình có thể thay đổi máy chủ) của máy chủ.

...