Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
20 đã xem
trong Xe - Vận tải - Kho bãi bởi (1.9k điểm)
chọn từ khóa lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (740 điểm)
0
bạn có thể ra viettel nhé, chuyển phí 11k/lần tiền vô tài khoản ngay. cao hơn thì k nên chuyển vt
...