Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
40 đã xem
bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
 
Hay nhất
0
Tôi trọng người đã khuất.

Không nói cười, ko đùa giỡn,

Đj đám tang cần đem theo củ tỏi, tránh điều xui rủi,

Bệnh về mắt ko nên đi
...