Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
23 đã xem
trong Y tế - Sức khoẻ bởi (1.9k điểm)
chọn từ khóa lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (740 điểm)
0
Nhứt răng nhiều bạn thử ngậm nước muối pha loảng thử xem. Ngậm hàng đêm liên tục.
...