Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
27 đã xem
trong Y tế - Sức khoẻ bởi (1.9k điểm)
chọn từ khóa lại bởi
0 1
Sự thật mình có anh và chị dâu. AC lấy nhau hơn 10 năm rồi. Mà ac không có con. 2 ac ly dị. Sau đó a lấy vk, chị lấy ck. Cả 2 người điều có con. Sao lại vậy?

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (740 điểm)
0
Này gọi là có duyên phu thuê, mà không có duyên con cái nè
...