Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
22 đã xem
trong Y tế - Sức khoẻ bởi (1.9k điểm)
chọn từ khóa lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (740 điểm)
0
Bạn có thể sử dụng bút lấy máu, hiện tại có 1 số loại bút lấy máu giá tầm vài chục nghìn đồng có thể điều chỉnh độ sâu cạn vết bấm đó.
...