Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
15 đã xem
trong Y tế - Sức khoẻ bởi
chọn từ khóa lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (740 điểm)
0

Theo bệnh viện mắt sài gòn Tại đây khi mắt bạn từ 0,75 độ là mức cận thị mà bạn nên đeo kính để tránh ảnh hưởng tới công việc hàng ngày. Nhưng dưới khoảng 1 độ bạn k nên đeo thường xuyên. 2,00 độ là số độ bắt buộc đeo kính khi học tập và làm việc.

...