Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
26 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0
Bạn bỏ cá kèo vào xoong hoặc thao, bỏ 2-5 muỗng canh nước mắm đậy kín, lắc đều, để khoảng 10-15 phút, rồi rửa lại.
...