Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
21 đã xem
trong Thương hiệu - Kinh doanh bởi (140 điểm) 0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

– Trả lời: Bạn có thể đăng ký độc quyền logo, nhãn hiệu mà chưa đăng ký thành lập công ty.

Trong trường hợp này, chủ sở hữu có thể là cá nhân khi đứng tên đăng ký độc quyền nhãn hiệu mà mình muốn đăng ký.

...