Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
16 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0
Không kể các khuyến mại nhất thời thì:

Tên miền quốc tế thì namesilo.com (ưu điểm: ẩn thông tin liên hệ, giá tầm 8$ cho .com)

Tên miền trong nước thì nên chọn Pavietnam.vn (vì có bảo mật 2 lớp), mặt dù ko rẻ hơn chổ khác nhưng an toàn cao.
...