Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
18 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
ý bạn hỏi là sao?

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
0

Đây là decal thiếc, tương tự vậy

...