Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm câu trả lời của QandaWEB trên Google, bạn hãy search: qandaweb + từ khóa
0 k thích
17 đã xem
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0 1

1 Câu trả lời

0 k thích
bởi (140 điểm)
hiện lại bởi
0

Các nhà mạng phổ biến và cách nhớ:

+ Vina: 091xx - 094xx - 08xx (Nhớ 08xx là mạng Vina trừ 086 Viettel và 089 Mobi)

+ Mobi: 090xx - 093xx - 07xxx - 089 

+ Viettel: 096xx - 097xx - 098xx - 03xx và 086 đã nói ở trên

...